W trudnościach odwołuj się do rozumu.
Adhibe rationem difficultatibus.

(Seneka Młodszy)

Specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majka świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na zasadach stałej współpracy.

W ramach udzielanej pomocy prawnej Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa budowlanego,
 • prawa bankowego,
 • prawa farmaceutycznego,
 • prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych,

W szczególności wykonujemy następujące czynności w zakresie świadczonej pomocy prawnej:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów,
 • sporządzanie regulaminów: organizacyjnych, pracy, wynagrodzeń,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (urzędowych, procesowych, wezwań do zapłaty) mających na celu wyjaśnienie kwestii prawnych, dochodzenie należności,
 • wszelkie czynności mające na celu obsługę prawną władz spółek kapitałowych (sporządzanie uchwał, protokołów z posiedzeń władz spółki, dokumentów i pism procesowych do sądu rejestrowego)
 • wszelkie czynności mające na celu sprawną rejestrację podmiotów gospodarczych  i zmian w rejestrach handlowych,
 • zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i urzędami.