W trudnościach odwołuj się do rozumu.
Adhibe rationem difficultatibus.

(Seneka Młodszy)